Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Strukturalnego
lub funduszy Ministerstwa Edukacji Narodowej
zrealizowane lub trwające w naszej szkole


„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”


Grant 1

Grant 3


Akademia Kompetencji Kluczowych


Co z tego mamy?

Galeria

Laboratorium przyszłości


Co dał udział w programie?

Indywidualizacja procesu nauczania


Co realizujemy w ramach projektu?

Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy


O inteligencjach wielorakich

Sprawozdanie

Galeria

Każdy ma szansę na lepszą przyszłość - czyli równamy w górę


Sprawozdanie

Galeria


Nauką i zabawą ku lepszej przyszłości - czyli równamy w górę


Sprawozdanie

Galeria

Nasze dzieci - naszą przyszłością


Sprawozdanie

Galeria

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej przy bibliotece szkolnej


Co z tego mamy?

Galeria

Zapraszamy do kontaktu


Masz pytania? Skontaktuj się z nami telefonicznie, e-mailem lub przez Facebooka.